Přeskočit na obsah, Přeskočit na nabídku služeb

logo se jménem Jiří Kroužek

5 základních chyb v PPC

27. 10. 2010 – Jiří Kroužek

PPC reklama je stále oblíbenější a dovolit si ji může i malá firma. Nicméně každý reklamní nástroj se dá použít špatně a i v případě PPC to může přijít na dost peněz. Uvádím zde několik chyb, kterých byste se měli při správě vašich kampaní vyvarovat. Pokud s PPC začínáte, je tento článek přesně pro vás.

Následující odstavce jsou seřazeny podle závažnosti jednotlivých chyb – dle mého subjektivního pohledu. Jedná se většinou o chyby, kterých jsem se sám dopouštěl, když jsem s PPC začínal.

1. Cílem reklamy je jen jedna stránka

Spočívá v posílání všech uživatelů na jedinou stránku – nejčastěji úvodní stránku webu. Je to velmi častá a zásadní chyba. Uživatel, který do vyhledávače zadá nějaké klíčové slovo, se chce dostat na stránku, která je k jeho dotazu relevantní. Pokud se zabýváte prodejem vína a cílíte na klíčové slovo „růžové víno“, pošlete potencionálního zákazníka na stránku, kde skutečně růžové víno najde, nikoli na úvodní či dokonce úplně nesouvisející stránku. Někteří jistě namítnou, že z úvodní stránky se každý přece může dostat na libovolnou další. Návštěvník však chce hned to, proč přišel, a pokud mu to nedáte, zvyšujete pravděpodobnost, že odejde jinam.

2. Nečlenění na reklamní sestavy

Svou kampaň rozdělte do reklamních sestav. Stále je dost inzerentů, kteří mají všechna svá klíčová slova v jedné sestavě a používají jediný inzerát. Toto je velká chyba. Představte si, že hledáte baterii do mobilního telefonu Nokia a mezi inzeráty se zobrazí e-shopy, které nabízí obecně příslušenství či dokonce telefony. Budou takové inzeráty pro vás relevantní? Správně byste měli mít v každé reklamní sestavě několik málo klíčových slov, která si jsou příbuzná a propagují jeden produkt či službu. Pokud zůstaneme o mobilního příslušenství tak e-shop, který se specializuje na prodej baterií, může mít sestavy rozčleněny podle značek telefonů například dle schématu:

schéma správného rozdělení kampaně

3. Příliš rychlé vyhodnocování kampaně

Nevyhodnocujte kampaň, pokud k tomu nemáte dostatek relevantních dat. Takové vyhodnocení totiž může být chybné, protože statistiky se mohou i po jediném dni výrazně změnit. Lepší je pár dní se změnu počkat, než udělat chybu.

4. Chybí měření konverzí

Ve svých kampaní byste vždy měli sledovat návratnost investic pomocí sledování konverzí. Konverze je stav kdy návštěvník, který klikl na vaši reklamu, vykonal požadovanou akci (zakoupil zboží, objednal službu, zaregistroval se, apod.). Na základě těchto údajů lze pak lépe optimalizovat kampaň, protože snadno zjistíte, zda něco funguje či nikoli.

5. Sledování špatných metrik

U svých kampaní byste měli sledovat ty údaje, které jsou důležité pro plnění vašich marketingových cílů. Pokud máte nějaké klíčové slovo s malou mírou prokliků a vysokou cenou, ještě to neznamená, že neplní své cíle. Může přinášet klidně více konverzí než jiná, na první pohled úspěšnější, slova.

© 2009-2018 Jiří Kroužek, Zpracovávané údaje